วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประดิษฐ์กิจกรรมดอกไม้จากกระดาษสี

         ประโยชน์ที่ได้รับจากการประดิษฐ์ดอกไม้............จากที่ดิฉันได้มาประดิษฐ์ดอกไม้ ได้รู้วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสีและเทคนิคการจัดดอกไม้ให้สวยงามคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น